Schematherapie in de BGGZ

Schrijf je in

Houd de website in de gaten voor de data van 2025!


Door de veranderingen in de zorg komt zwaardere problematiek in de Basisgeneralistische GGZ terecht. Het behandelen van (milde) persoonlijkheidsproblematiek is daardoor niet meer voorbehouden aan de Specialistische GGZ, maar roept wel de vraag op wat haalbaar is binnen de beperkte behandelduur van de BGGZ. Het kunnen toepassen van kortdurende schematherapie vereist gedegen kennis en kunde op het
gebied van de schematherapie, enerzijds om de haalbaarheid van kortdurende schematherapie goed te kunnen inschatten, anderzijds om schematherapie in verkorte vorm goed te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat dit slechts losse technieken zijn die aan een cognitief gedragstherapeutische behandeling worden toegevoegd. In de cursus wordt dan ook ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

 Het betreft een 25-uurs basiscursus Schematherapie, waarin het gehele schematherapeutische proces aan bod komt zoals dit is ontwikkeld voor de behandeling van cliënten met persoonlijkheidsstoornis. De cursus richt zich inhoudelijk op het verdiepen van de kennis van de schematheorie en schematherapeutische technieken om vervolgens aandacht te besteden aan de toepassingen bij kortdurende behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies. 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:
-      Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
-      Diagnostiek en indicatiestelling, specifiek voor toepassing van SFT in de BGGZ
-      Observatie en inzet van meetinstrumenten
-      Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
-      Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
-      Opstellen van een behandelplan in schematermen
-      Opzet van de schematherapeutische behandeling in de BGGZ
-      Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
-      Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie 

Cursusdata en locatie

Data: voorjaar 2025, data nog niet bekend
Locatie: Utrecht
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14
Kosten: € 1150,

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor:
vereniging voor Schematherapie (25-uurs basiscursus)
NIP-ELP (37,5 uur nascholing)
VGCT (25-uurs vervolgcursus).

Doelgroep

De cursisten die kunnen deelnemen aan een Schematherapie cursus voldoen aan de volgende voorwaarden:

-      BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) 
-    OF: Lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe).
     Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 
(NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, 
    namelijk 
de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
-   OF: lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

-   OF: registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

Er zijn enkele plekken beschikbaar voor basispsychologen en HBO'ers (BIG) die op hun werk samenwerken met en gesuperviseerd worden door een geregistreerd  Senior schematherapeut.


Twijfel je of je deel kunt nemen? Neem vooral even contact op.