Schrijf je in

Vervolgcursus Schematherapie in de BGGZ        

Doe je mee vanaf 26 september 2024?

 

Heb je al een basiscursus Schematherapie gevolgd en ben je geïnteresseerd in de toepassing van schematherapie in de BGGZ? Dan is deze cursus wat voor jou! De 25-uurs vervolgcursus Schematherapie is gericht op het verdiepen van de kennis van schematherapie en het uitbreiden van vaardigheden om deze therapie ook in kortdurende trajecten te kunnen uitvoeren.  

De cursus is sterk gericht op het actief aan de slag gaan met de stof en oefenen van technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies. De literatuur wordt vooraf gelezen en slechts kort toegelicht in de cursus. 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

-       Diagnostiek en indicatiestelling; toepassing van Schematherapie in de BGGZ
-       Opzet van de schematherapeutische behandeling in de BGGZ
-    Opstellen, evalueren en bijstellen van een behandelplan
-    Inzetten van metingen, registraties en observaties
-       
Casusconceptualisatie en modusmodel bij veelvoorkomende problematiek
-       Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
-    Interventies aanassen op therapiefase en cliëntgedrag (schema/modus)
-       
Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
-       Interventies gericht op het versterken van de Gezonde volwassene
-       Hanteren en stimuleren van boosheid
-    Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie
-    Huiswerk en E-health bij schematherapie
-    
Hanteren van eigen schema's en modi

Cursusdata en locatie

Data 2024:       26 september, 10.00 - 17.00 
(donderdagen)  17 oktober, 10.00 - 17.00
                       14 november, 10.00 - 13.00 (online)
                       12 december, 10.00 - 17.00
De praktijktoets vindt online plaats in groepjes van 4 à 5 cursisten, je kunt worden ingedeeld op:
donderdag       14 november, 14.00 - 16.45
vrijdag             15 november, 10.00 - 12.45 of 13.30 - 16.15
Locatie: Utrecht
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14
Kosten: € 1150,-

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd (en in het verleden toegekend) bij:
vereniging voor Schematherapie (25-uurs vervolgcursus)
NIP-ELP (25 uur nascholing)
VGCT (25-uurs vervolgcursus).

Doelgroep

De cursisten die kunnen deelnemen aan een Schematherapie cursus voldoen aan de
volgende voorwaarden:

1.    Het met goed gevolg afgerond hebben van een door de Vereniging voor Schematherapie (VSt) erkende basiscursus Schematherapie.

2.    Één van de volgende kwalificaties:
     a.    BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe; OF
     b.    gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe; OF
     c.     de NVO2 orthopedagoog-generalist en de  postmaster orthopedagoog-generalist SKJ3, dan wel in opleiding zijnde daartoe; OF
     d.    gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon 
          lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor; OF
   e.    registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen. 
     Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen.       
     Voorwaarden daarvoor is dat:
   a.    zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register
          schematherapeut; EN
   b.  supervisie en intervisie georganiseerd zijn; EN
     c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om
        de cursus met succes te kunnen volgen.  
     De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Twijfel je of je deel kunt nemen? Neem vooral even contact op.